Fresco control

Svetovna novost, ki nas opozorarja o poteku roka uporabnosti živil in izdelkov.
Opozorilnik in opomnik. Pravilna temperatura shranjevanja. Pokvarjena hrana je preteklost.

KAJ JE FRESCO CONTROL

FRESCO Control je svetovna novost, ki nas opozorarja o poteku roka uporabnosti živil in izdelkov, predvsem po odprtju originalne embalaže in pravilni temperaturi hrambe.
Živila, zdravila in kozmetika s pretečenim rokom uporabe so sedaj lahko preteklost!

ZAKAJ FRESCO  CONTROL?

Zasnovan je bil z jasnimi cilji: pomagati pri ohranjanju zdravja, gospodarnejšem ravnanju s hrano, izdelki, zmanjševanju odpadkov, ter posledično k večjemu proračunu in ohranjanju našega okolja.

Torej:

 • Ker je potrebno poskrbeti za svoje zdravje…
 • Ker  skisano  mleko ne paše v kavo…
 • Ker mora sok imeti okus po sadju iz katerega je…
 • Ker ni gospodarno , da mečemo hrano v smeti…
 • Ker imajo vse stvari svoj rok trajanja…
 • Ker je plesen  dobra le na plemenitih francoskih sirih…
  (Ker  je v današnjem tempu težko vse kontrolirati…
 • KDAJ smo odprli…, ALI je že potekel rok uporabnosti,  Ali hranim na PRAVI temperaturi… Ali lahko to stvar zaužijem brez zdravstvenih posledic…

Ker je pomemben za :

 • varovanje naše hrane, izdelkov /zdravil, kozmetike…/  in našega zdravja.

Ker ga lahko  uporabljajo :

 • otroci, odrasli, babice, dedki, torej vsi člani družine – gospodinjstva
 • posebno priporočen za doječe mamice
 • za varovanje naših pasjih, mačjih in drugih domačih ljubljenčkov
 • za restavracije, vinoteke, javne ustanove… vsepovsod, kjer  imajo opravka s pokvarljivimi  izdelki
Fresco control - opozarja o poteku uporabnosti roka živil
Fresco control

ZA LAHKOTNEJŠI KORAK V VSAKODNEVNEM OPRAVILU


Težnja po zniževanju vsakodnevnih stroškov, zmanjševanju količine gospodinjskih odpadkov in predvsem želja po zdravem načinu življenja, je prisotna v skoraj vsakem gospodinjstvu. Za lahkotnejši korak v vsakodnevna opravila vam predstavljamo  hitro, pametno, natančno in zanesljivo rešitev, ki na dnevni ravni omogoča nadzorovanje živil in drugih pokvarljivih  izdelkov. FRESCO CONTROL je naprava, ki omogoča, da se posameznik osredotoči na stroškovno učinkovito in preudarno uporabo. Je svetovna novost, ki kontrolira rok uporabe ter hkrati nadzira predpisano temperaturo shranjevanja, predvsem pa po odprtju originalne embalaže (ker so roki uporabnosti takrat zelo kratki, pogojeni s predpisano temperaturo hrambe!) . FRESCO CONTROL lahko uporabljamo za nadzor tako živil kot tudi zdravil in kozmetike, ter  vseh ostalih izdelkov, ki imajo predpisane pogoje užitnosti.


PROBLEM

Ko  kupujete hrano, izdeklke ste pozorni na rok uporabe?   Na polici je ogromno izdelkov  enake vrste , ki pa imajo lahko različen rok uporabnosti /npr.  jogurt enake znamke ima lahko za kar več dni različen  rok uporabnosti/ .   Če ste pozorni na to , je dobro , saj pridobite  živilo z daljšim rokom uporabe.

Rok uporabnosti je natisnjen na večini  izdelkov, ki jih kupimo.  Datum na embalaži označuje, do kdaj je živilo oz. izdelek lahko v prodaji in do kdaj  ohrani optimalno  kakovost.
Vendar pa ta datum ne drži več, ko enkrat živilo oz. izdelek odprete!    Po odprtju se rok uporabe izdelka drastično skrajša, izdelek pa je potrebno tudi  hraniti na predpisani temperturi.

 Primer:

*SOK – originalno zapakiran – natisnjen rok uporabe na embalaži –  do datuma 1 leto , hraniti na sobni temperaturi
          - po odprtju  - rok uporabnosti od 2 do 10 dni (odvisno od soka), hraniti  pri temperature  2-6 oC

*MLEKO /Alpsko/ – originalno zapakiran – natisnjen rok uporabe na embalaži do 60 dni,
hraniti na sobni temperature
            - po odprtju – rok uporabnosti od 2 do 6 dni, hraniti pri temperature  0 – 3 o C     itd….


Kaj pa doma , ko  živilo oz. izdelek odprete /jogurt, mleko, sok, konzervo, zdravilo, kozmetiko…  itd…/ in ga ne porabite v celoti,  ste pozorni na to, kdaj ga odprete  in shranite v hladilnik in koliko časa po tem ga še lahko uživate?  
Pri tem velikokrat  nastane  problem , da ne vemo kdaj  smo odprli neko  živilo  /sok, mleko , skuto, sir itd…/, predvsem , če je to storil namesto nas nekdo drug in ga  postavil nazaj  v hladilnik . Tudi sami  pozabimo, kdaj smo določeno  živilo odprli in ga spravili  v hladilnik.   Če ne prej , moramo potem, ko živilo zopet želimo  zaužiti poskusiti, oz.  začutiti ali  je to mleko, sok… že postalo kislo,  oz. ali je nastala na živilu plesen itd.  Seveda takšna živila romajo  takoj v smeti.  Včasih pa se tudi zgodi , da živilo, ki je že preteklo  zaužijemo  in imamo kasneje zdravstvene posledice  , pa se sploh ne zavedamo zakaj se počutimo slabo, ali smo napihnjeni,  ali celo bruhamo itd…

Marsikdo se je tudi  že zastrupil s hrano.  Tovrstne težave z zastrupitvijo so lahko zelo nevarne za naše zdravje, v nekaterih primerih lahko tudi usodne,  zato previdnost ni nikoli odveč.

Vsako leto iz neznanja ali strahu  pred zastrupitvijo zavržemo ogromno hrane . 


Problem zavržene hrane je zelo resen.


Po podatkih  v smeteh  konča letno 1,3 milijarde ton hrane na svetovni ravni, kar je štirikrat več, kot bi potrebovali za odpravo lakote po svetu.!

V USA se zavrže 150.000 ton hrane /DAN,

Letno se zavrže za 165 bilionov $ hrane; v gospodinjstvu pa za 2.200$ /leto

                             
                                V EU se letno ustvari 88 milijonov ton zavržene hrane!


Vsak Slovenec zavrže več kot 72 kg hrane/leto

V povprečnem  gospodinjstvu smo odgovorni za odmet hrane cca 24 kg/prebivalca


Pomislite koliko hrane zavržete vsak dan, teden, mesec, leto…in s tem koliko denarja vržete stran ?

Pomislite kje in koliko bi lahko prihranili…?

https://www.mortonsalt.com/article/from-food-waste-to-font/

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I111438

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/communications_materials_enNAJBOLJ ZANESLJIV GOSPODINJSKI POMOČNIK


Prednosti inovacije  FRESCO CONTROL:

 • Pomaga pravilno hraniti izdelke in nadzorovati njihov rok uporabnosti, da bodo živila in  izdelki, ki jih boste  imeli  vedno dovolj  primerno sveži, užitni in uporabni.

 • Opozarja na preostanek dni uporabnosti, pretečene dni uporabnosti, kakor tudi koliko dni je izdelek že odprt

 • Opozarja na pravilno temperaturo hrambe izdelkov

 • Opozarja na čas porabe produkta po odprtju

 • V hladilniku vzpostavlja red in preglednost.

 • Vzpostavlja sistem hrambe izdelkov, ki jih uporabljamo..

 • Optimizira nabavo in porabo živil, ter prihrani pri gospodinjskemu proračunu.

 • Vzpodbuja gospodarno in preudarno ravnanje s hrano.

 • Zmanjšuje količine zavržene hrane v domačem gospodinjstvu.

 • Z FC se lahko počutite popolnoma varne, da bodo vaša hrana in izdelki primerni za uživanje in uporabo!

KAKO DELUJE


 • Fresco Control se samodejno  vklopi, ko odprete vrata hladilnika in zazna svetlobo. V sekvencah po 3 sek.prikaže vse relevantno potrebne podatke,  stanja izdelka , nakar se ugasne. Če je na svetlobi in katerikoli parameter odstopa (dnevi uporabnosti ali temperature),vas vsakih 5 min. opozori z alarmom.

 • Zelo nazorno z dvema zelenima LED lučkama na desni strani “luna displaya”  prikazuje,da je izdelek še v roku uporabnosti “DAYS OK” .

 • Z rdečima LED lučkama na levi strain “EXP DAYS” vas opozarja, da so potekli dnevi uporabnosti. Na potekle dni uporabnosti in nepravilno temperaturo vas opozarjata dve utripajoči rdeči LED lučki - alarm, ki se nahajata na vrhu displaya. Če so odstopanja izven dovoljenih toleranc se dodatno vklopi še  zvočni alarm.

 • Na LCD se izpisuje: koliko dni je izdelek še uporaben, oziroma koliko dni je čez rok uporabe ,koliko dni je odprt,, trenutno temperaturo izdelka in ,ali se nahaja v nastavljenih parametrih. Če se temperatura nahaja izven nastavitve hranjenja, prikaže  status ( LOW,HIGH ) in + ali - diferenco v o C ,ali o F .

 • V primeru, da so vsi parametri v redu, izpiše “OK in kljukico”. Če so parametri v okvirju določenih toleranc,izpiše “CHECK !” ,v slučaju previsoke temperature vas opozori,da jo znižate “LOWER THE TEMPERATURE!”,če pa je prenizka , da jo zvišate “RAISE THE TEMPERATUR !” in na koncu opozori   “BE CAREFUL”.

 • Če je odstopanje izven toleranc, najprej izpiše “WARNING!”, nato vam prikaže kateri parameter odstopa (enako kot v predhodni alineji) in v zaključku opozori “DANGER”.V slučaju časovno daljšega odstopanja se samodejno izklopi in vas pri ponovnem vklopu opozarja na vzrok izklopa.

 • Seveda pa lahko tudi  vse parametere,  kadarkoli želite,  pregledujete  ročno,  z listanjem .

 • Vse parametre lahko tudi spreminjate glede na zahteve artikla


     

RoboDom