Naša spletna stran v namen boljšega delovanja uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o tem
Domov   |   Kazalo   |   Kontakt

Pravila in splošni pogoji Kluba zadovoljnih, srečnih, zdravih in sproščenih

Splošne določbe:

Podjetje Robodom d.o.o. Ljubljana, Bratov Učakar 60, skladno s temi pravili ustanavlja Klub zadovoljnih, srečnih, zdravih in sproščenih ( v nadaljevanju tudi: ponudnik KZSZS). Pogoje včlanjevanja in delovanja Kluba KZSZS določajo splošni pogoji, ki so del teh pravil.

Razlaga pojmov

Klub ZSZS je združenje članov - imetnikov (lastnikov) kuhinjskega robota Original, ki se odločijo in prijavijo za članstvo v Klub.

Ustanovitelj Kluba ZSZS je podjetje Robodom d.o.o. Ljubljana, Bratov Učakar 60.

Član (ali članica) Kluba ZSZS je lahko vsak imetnik(ca) kuhinjskega robota Original, ki se s prijavnico in plačano članarino vključi v HQ Klub ZSZS. Član(ica) Kluba se s prijavo in vplačilom članarine strinja tudi s Pravili in splošnimi pogoji Kluba KZSZS in jih tudi spoštuje.

Splošni pogoji definirajo pogoje in postopke članstva v Klubu ZSZS. Objavljeni so na spletni strani www.robodom.si, dostopni pa so tudi na sedežu podjetja Robodom d.o.o. Vsak član(ica) ob vpisu prejme tudi Splošne pogoje in Pravila Kluba ZSZS.

Klubska kartica, je članska kartica, ki jo prejme vsak član(ica) po vpisu in vplačilu v Klub ZSZS. Je identifikacijska kartica za koriščenje ugodnosti, prednosti in priložnosti za člane. Klubsko kartico dobi vsak vpisan član(ica), ki izpolnjuje pogoje 3. člena teh Pravil.

Partnerji so podjetja, ki članom Kluba ZSZS nudijo ugodnosti in priložnosti, ponujajo svoje izdelke ali storitve pod posebnimi klubskimi pogoji. Z njimi so sklenjeni ustrezni dogovori, s katerimi so opredeljeni način sodelovanja, medsebojne obveznosti,količina in opis ugodnosti, ter trajanje sodelovanja.
Člani Kluba lahko s klubsko kartico koristijo prednosti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih zagotavlja Klub.
Člani bodo za koriščenje ugodnosti morali vsakič predložiti svojo člansko kartico, ki jo bodo prejeli od podjetja Robodom d.o.o. Ljubljana.

Obvestila-Obveščanje - ustanovitelj Kluba ZSZS bo vse svoje člane občasno obveščal o novostih, ugodnostih,prednostih in priložnostih pisno, elektronsko itd..

Pogoji članstva

Član (ali članica) Kluba lahko postane vsak imetnik kuhinjskega robota Original proizvajalca Ronic Francija, ki se želi včlaniti v Klub ZSZS. Pogoj za včlanitev je plačilo članarine, ki jo podjetje Robodom d.o.o. Ljubljana definira v ceniku . Ponudnik KZSZS si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna cena je cena, ki je objavljena na dan včlanitve t.j. na dan sprejema prijave.
Članarina je letna in se definira- prične teči z datumom vplačila . Po preteku enega leta se lahko članstvo obnovi, s podaljšanjem in ponovnim vplačilom članstva .
Člani Kluba ZSZS so lahko fizične osebe (s pogojem, da so polnoletne), kakor tudi pravne osebe, ki so lastniki - imetniki kuhinjskega robota Original..

Član(ica) se zavezuje, da odgovarja za podatke, ki jih posreduje v procesu prijavljanja. Ponudnik KZSZS ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačno posredovanega naslova ali drugih podatkov.
Članstvo v Klub se lahko prekine v roku 15 dni od včlanitve. Odpoved mora biti pisna in poslana po pošti priporočeno. V tem primeru se povrne celoten znesek vplačane članarine, samo v primeru, da še ni bila koriščena nobena ugodnost, ki jo ponuja Klub ZSZS.
V primeru prekinitve članstva po preteku 15 dni od dneva včlanitve, član ni upravičen do povrnitve članarine.

Z včlanitvijo v KZSZS član ni obvezan k katerem koli dodatnem nakupu pri podjetju Robodom d.o.o., lahko pa kot član koristi vse ugodnosti, ki jih ponuja Klub.

Varnost

Vsak član KZSZS prejme člansko - klubsko kartico. Kartica in članstvo nista prenosljiva .

Ustanovitelj Kluba je zavezan k zagotvavljanju ugodnosti, priložnosti in prednosti, ki jih ponuja Klub in ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz poslovanja z njim povezanih parnterskih podjetij, ki sodelujejo v Klubu.

Podjetje Robodom d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, evidenc članstva, ponudb in za ostalo potrebno dokumentacijo.

Član-uporabnik lahko kadarkoli zahteva,da podjetje Robodom d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene direktnega marketinga. Podjetje Robodom d.o.o. je dolžno v 15-ih dnevih ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen direktnega marketinga in o tem v nadaljnjih 5-ih dnevih obvestiti naročnika, ki je to zahteval. Vse stroške v zvezi s tem krije podjetje Robodom d.o.o..

Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem se rešujejo sporazumno in v čim krajšem možnem času.
V kolikor se spor ne da razrešiti sporazumno, je zato pristojno Sodišče v Ljubljani.

Sprememba pravil in pogojev in prenehanje delovanje Kluba

Ustanovitejl Kluba lahko spremeni ta Pravila, če to zahtevajo razlogi tehnične ali komercialne narave ali razlogi na strani javnosti. Ustavnovitelj bo o vseh spremembah Pravil obveščal vse člane Kluba .

Ustanovitelj ima pravico ukiniti delovanje Kluba, če bodo to zahtevali razlogi poslovne, pravne ali tehnične narave.

Robodom d.o.o.


Izdelava spletnih strani: Supernet.si
ROBODOM d.o.o, Liminjanska 96, Lucija, 6320 Portorož, Tel.: 01 511 15 24, Fax: 01 511 12 24, E-mail: robodom.si@gmail.com | Politika zasebnosti